Poistenie

Loď v prenájme má uzavreté zákonné poistenie zodpovednosti a havarijné poistenie. Škody, ktoré „Vaším“ plavidlom spôsobíte, budú hradené zo zákonného poistenia zodpovednosti. Škody vzniknuté na Vašom plavidle sú hradené z havarijného poistenia. Havarijné alebo Kasko poistenie má zmluvne nastavenú spoluúčasť. Táto sa Vám prejavuje ako kaucia.

Nad akým poistením teda uvažovať?

  • Poistenie kaucie
  • Poistenie zodpovednosti skippera

Poistenie kaucie

Tento druh poistenia má význam vtedy, ak plávate viac ako 1 x za 365 dní. V opačnom prípade je jednoduchšie dohodnúť si jednorazové poistenie v chartrovej spoločnosti. V tomto prípade väčšinou neskladáte ani kauciu, resp. ju máte poníženú. Cena jednorazového a ročného poistenia kaucie je v zásade podobná. Ak si uzatvárate poistenie kaucie cez poisťovňu, cena je približne 13 % najvyššej kaucie, ktorú počas tohto obdobia budete mať. Ak by ste mali poškodenie na lodi a chartrová spoločnosť by Vám stiahla časť či celú kauciu, potrebujete napísať záznam o nehode, doložiť doklad o zaplatení kaucie, faktúru za opravu a nájomnú zmluvu. Toto pošlete do svojej poisťovne. Tá Vám podľa svojich poistných podmienok túto sumu preplatí. V prípade takejto udalosti však odporúčame kontaktovať nás. Pomôžeme Vám.

Poistenie zodpovednosti skippera

Toto poistenie pokryje náklady, ktoré vzniknú konaním kapitána. Môže to byť nedbanlivosť, ujma posádke, ujma prenajímateľovi či životnému prostrediu. V zásade odporúčame správať sa zodpovedne a vyhnúť sa využitiu tohto poistenia, avšak ako sa hovorí, čert nikdy nespí.

Poisťovne

Na trhu je viacero spoločností, je len na Vás, pre ktorú sa rozhodnete. My máme pozitívnu skúsenosť s:

Boatsafe.czYacht-pool.sk