Kurz rádiooperátora SRC

Na to, aby ste mohli na lodi používať vysielačku, potrebujete preukaz rádiooperátora. V prípade, že máte chorvátsky preukaz a budete sa plaviť iba v Chorvátsku, tento je už súčasťou chorvátskeho preukazu. Ak však máte záujem o slovenský preukaz veliteľa plavidla,  preukaz rádiooperátora budete potrebovať. Na súčasných námorných plachetniciach sa už nachádzajú moderné vysielačky vybavené DSC kontrolérom. Na túto vysielačku potrebujete tzv. Short Range Certificate.

Slovenská republika už niekoľko rokov nemá dotiahnutý postup na to, aby ste toto oprávnenie vedeli získať na Slovensku. Obmedzené či Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby je Vám reálne zbytočné, nakoľko v reálnom živote sa už stretnete s vysielačkami vybavenými zariadeniami globálneho námorného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS) a ich použitie vyžaduje Osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby SRC.

Tento akreditovaný kurz je prípravou na skúšku na Českom telekomunikačnom úrade. Akonáhle sa nám podarí dotiahnuť v spolupráci s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb všetko nevyhnutné na to, aby skúška odbornej spôsobilosti bola po našom kurze vykonateľná na Slovensku, budeme samozrejme tieto skúšky vykonávať u nás. Po úspešnom zložení skúšky získate preukaz SRC či už český, alebo slovenský.

Čo je to SRC?

SRC = Short Range Certificate. Oprávňuje k obsluhe lodnej VHF rádiostanice vybavenej DSC kontrolórom – toto je dnes bežný štandard na drvivej väčšine rekreačných lodí. Preukaz platí na mori bez obmedzení vzdialenosti od brehu, aj na vnútrozemské vodné cesty. Vydáva sa s platnosťou na 10 rokov, následne sa platnosť predlžuje každých 5 rokov.

Organizácia kurzu:

Maximálny počet účastníkov: 12

Kurz trvá 9 hodín. Teóriu absolvujete formou video prednášky –  4 hodiny videa, rozdelené na niekoľko častí. K videu dostanete prístup hneď po zaplatení, pustíte si ho v pokoji doma, môžete sa k nemu podľa potreby vrátiť. Praktická časť (5 hodín) prebieha v školiacej miestnosti.

Ako prebieha kurz

Legislatíva a potrebné dokumenty, základné technické minimum, typy volaní a správ a správne komunikačné postupy, nácvik praktickej komunikácie na reálnych lodných rádiostaniciach.

Celý kurz je zameraný čo najviac prakticky, aj v rámci teórie preberáme najmä veci, ktoré by ste mali poznať predtým, než pôjdete na more.

Nebudeme vás trápiť zbytočnými technickými detailmi, pre nás je dôležité, aby ste z kurzu odišli s tým, že sa nebojíte vysielačku použiť a poznáte základné komunikačné postupy. Budeme ale vyžadovať aspoň základnú angličtinu, pred kurzom vám pošleme slovíčka, ktoré by ste sa mali naučiť.
 
Úspešný absolvent kurzu získa osvedčenie, ktoré je nutné predložiť pri skúške na ČTÚ, prípadne k skúške na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Skúšky na Českom telekomunikačnom úrade:

Prihlásenie na skúšky vykonáme spolu v závere kurzu a organizačne tieto skúšky zabezpečíme.

S dokladmi a náležitosťami k skúške vám poradíme na kurze.

Cena a objednávka