Check-in

Prebratie lode je štandardne v sobotu o 17.00, ak máte skorší check-in, tak o 13.00. Skladá sa z dvoch častí. Kapitán v chartrovej spoločnosti predloží potvrdenie, v prípade, že turistická daň, transit log a doplnkové služby neboli uhrádzané vopred, ich vyplatíte.

 

Zložíte vratnú kauciu, ktorú máte možnosť uhradiť v hotovosti, kartou, prípadne si môžete zakúpiť poistenie kaucie. Kauciu skladáte aj v prípade, že máte na plavbu nášho kapitána. Ten je však pre tento prípad poistený a v prípade straty čo i len najmenšej časti kaucie z dôvodu zavinenia kapitána Vám túto čiastku 100 % vrátime.

 

Následne si preberiete doklady od lode a idete si ju fyzicky prevziať. Pokiaľ príde pracovník spoločnosti, odporúčame Vám zoznámiť sa s loďou. V dokladoch od lode sa nachádza checklist alebo zoznam vecí, ktoré by sa mali na lodi nachádzať. Odporúčame hlavne skontrolovať a zistiť, kde sa nachádzajú záchranné prostriedky, ako vesty, harnesy, hasiace prístroje, svetlice, uzáver plynu a paliva. Skontrolujte, či nie sú poškodené okná, a pozrite sa na to, či nenájdete nejaké viditeľné poškodenia. Pracovník chartrovej spoločnosti Vás prevedie celou loďou. Ukáže Vám, kde nájdete poistky, ako sa prepínajú nádrže na vodu, ako sa loď štartuje či ako sa vyťahujú plachty. Keď Vám niečo nie je jasné, pýtajte sa. Odporúčame tiež urobiť si pár fotografií lode či video. Napriek tomu, že robíme všetko preto, aby sme Vám ponúkli iba seriózne chartrové spoločnosti, mať dôkaz je vždy výhodné.